Sjåførkurs 28.08 – 14.09.2017

Skriftlig søknad med CV sendes til post@dintaxi.no innen 23. august 2017.
Kursavgiften må være innbetalt før kursstart.

Opplæringen foregår hverdager mellom 16:30 – 21:30.
Kursplan sendes ut 1-2 uker før kursstart.

KRAV:

  • førerkort kl. B eller høyere

  • gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

  • serviceinnstilt og glad

  • kurspris kr. 5400,-

Tilleggsinformasjon

Legeerklæring for å kunne søke om kjøreseddel burde være innhentet før kursstart. Så det går raskt med utstedelse av kjøreseddel.

Gode norsk kunnskaper er viktig og dokumentasjon på Norsk kurs/karakter må fremlegges ved påmelding til kurs.

I form av norskprøve 1, norskprøve 2, norskprøve 3 og norskprøve 4.

Krav til resultat prøvebevis A2/B1