Med fokus på service og miljø!

I den første tiden var firmaet et enmanns firma, gründeren Stein Arvid Sørensen utførte transport av funksjonshemmede for Tromsbuss som en ekstra jobb ved siden av full jobb som Lagerekspeditør på Bilgodsen i Tromsø.

Bilen som ble brukt ved oppstarten var Gründerens egen personbil en Ford 17M. Firmaet utviklet seg etter hvert og det ble en full stilling for gründeren. Ny bil ble anskaffet en Pegeot 404 Familiade 7 seter, og omfanget av transporten økte, snart ble Pegeot byttet ut med en brukt rød 10- seter minibuss av merket Hannomag i 1970, i løpet av 1972 ble en ny gul Hannomag anskaffet.

Omfanget av Transporten hadde da økt så mye at det ble brukt sjåfører på deltid for å utføre de forespurte oppdrag. I 1974 ble den første heltidsansatte ansatt, i tillegg ble en ekstra 15 seter gul minibuss av Merket Ford Transitt anskaffet. Transporten ble nå utført med 2 busser på heltid.

I 1977 ble en 10-seter gul minubuss av merket Ford Transit anskaffet. Transport behovet var fortsatt økende og var primært transport av funksjonshemmede fra Hjem til skole og hjem igjen. I tillegg ble det utført en del turkjøring for idrettslag og lignende.

I 1980 ble den første Chevrolet G30 anskaffet, transporten økte igjennom hele 80- tallet, på slutten av 80 tallet ble det kjørt med 4 minibusser av merket Chevrolet med en Chevrolet Starcraft som den fineste bussen. De ansatte var hovedsakelig studenter som var deltidsansatte ved siden av studier. I begynnelsen av 90 tallet ble det ansatt en drivkraftig kar som hjalp til med både kjøring og tekniske problemer på bussene, han er nå drifts leder i firmaet.

I begynnelsen på 90 tallet så man en forandring i markedet fra å hovedsakelig kjøre skolebarn, ble etterspørselen på å kjøre tyngre rullestoler større. Dette hang sammen med at firmaets kunde Tromsbuss mislykkes i en satsing på TT-kjøring å begynte å kvitte seg med materiell VW transportere som var utrustet for rullestolkjøring.

Firmaet kjøpte i 1994 2 av disse bussene, den ene brant ganske fort etter overtagelsen. En VW transporter ble da kjøpt fra en av institusjonene som firmaet hadde kjøring for. Fra midten av 80 tallet ble det flere kunder, noen kom igjennom samarbeidet med Tromsbuss mens andre var utenom dette samarbeidet.

I fra 1994 ble det kjøpt en ny buss av merket IVECO hvert år og de gamle bussene ble faset ut. I 2000 hadde firmaet busser i daglig drift, hvorav 7 av disse bussene var av merket IVECO mens 1 var av merket Chevrolet.

I 2012 er alle Ivecoer byttet ut med Mercedes sprintere Vip – Class modeller.

I 1999 ble firmaet omgjort til aksjeselskap og solgt til gründerens barn. Gründeren er nå Styreformann i selskapet, men er fortsatt med i den daglige drift og har fortsatt en nøkkelrolle i bedriftens suksess, ved sitt navn i markedet samt sin forståelse for markedet og deres behov. Grunderen har også utviklet en unik forståelse for planleggingen av transporten som er vanskelig å kopiere for andre både innen firmaet og for konkurrenter.

Det er nå ansatt 1 styreformann, 1 driftsleder, 2 planleggere, 1 trafikkleder 22 sjåfører samt 1 daglig leder (grunderen).